Kö till kommunens stödgrupper för barn

Trycket är högt på kommunens och kyrkans stödgrupper för barn, ungdomar och föräldrar.
– Det är inte längre skämmigt att söka hjälp, konstaterar Utförarenhetens enhetschef Maria Gustafsson och samordnaren för stödgruppsverksamheten, Anette Andheimen.

ANNONS

Stödgrupperna finns sedan 2006 och under åren har det blivit allt mindre tabubelagt att söka hjälp, berättar Anette Andheimen, som är med och leder gruppverksamheten Trampolinen och Skilda världar.

Trampolinen vänder sig till barn 7-18 år som i sin närhet har en familjemedlem eller annan anhörig med psykisk eller fysisk ohälsa, beroendeproblematik eller andra svårigheter.

Skilda världar är för barn med skilda föräldrar, och nöjda deltagare, som har spridit ordet vidare, gör att det ofta uppstår kö.

– Men vi startar grupper löpande eftersom vi inte vill att barnen ska behöva vänta, säger Maria Gustafsson.

Flytt till Kvarnen

Sedan november 2019 finns verksamheten uppe i Kvarnen i Kungälv. Ett landmärke som erbjuder både barn och vuxna en trygg och fin miljö.

– Här är det barnperspektivet som gäller med allt fokus på barnen, barnen, barnen, säger Anette Andheimen och berättar om fördelarna jämfört med hur det var nere på Kvarngatan tidigare.

– Det blir väldigt mjukt och inbjudande i Kvarnen, utan en massa människor som springer ut och in. Vi vill att barnen ska känna sig trygga här och allting finns på plats. Det blir också lite tyst och lugnt med de gedigna gamla väggarna och trägolvet.

Ingår i forskningsprojekt

På nedre botten finns runda fåtöljer med filtar som ramar in barnen i trygghet. Här landar man för att sedan ta trappan upp till andra våningen och de mer kreativa övningarna, berättar Anette Andheimen och säger att Kungälv ligger i framkant när det gäller stödgrupper. Bland annat ingår verksamheten i ett aktuellt forskningsprojekt och har även bidragit till Hela Människans nya barnstödsmaterial Lina och Linus.

– Vi är också den kommun som har flest grupper igång just nu och det är mycket tack vare den här fina lokalen.

Inget enmansuppdrag

En flytt som efter många års önskemål från enhetschefen Maria Gustafssons sida, till slut kunde bli möjlig tack vare att sektorchefen Lena Arnfelt förstod ändamålet och stod upp för det.

– Och det är just det som gör stödgruppsverksamheten så framgångsrik, att så många led har förstått vikten av den och att det inte handlar om ett enmansuppdrag, utan att alla tillsammans verkar för att hjälpa barnen på bästa sätt- från sektorchef till enhetschef till samordnare och stödgruppsledare, kyrkoherdar och ideella krafter som går in och hjälper, menar Maria Gustafsson.

Pusselbit på plats

Samtidigt som allt fler kommuninvånare får kunskap om den kostnadsfria service som kommunen erbjuder i form av olika stödgrupper, planeras för en utökad samverkan med Svenska kyrkan. Hittills finns ett samverkansavtal med Kungälv-Ytterby församling och nu är också Torsby pastorat på väg att skriva avtal med kommunen.

På agendan finns dessutom att starta en grupp nästa vår, för föräldrar till barn som går i Trampolinen och som själva har lite ”krångel och trassel”. Planer finns även på att via Familjecentralen få igång en stödgrupp för föräldrar och deras småttingar 0-2 år.

– Ett lite mer specifikt extra stöd, som en förebyggande insats, säger Anette Andheimen och fortsätter:

– Kanske behövs bara det stödet och att en liten pusselbit ramlar på plats. Det handlar om barnen, barnen, barnen.

LÄS MER:Barnvagnspromenader minskar föräldrars isolering

LÄS MER:BVC i Ytterby har infört pappasamtal

LÄS MER:Kenth Hedevåg, veckans gäst hos Superföräldrar

LÄS MER:Kan vi hjälpa varandra genom vintern?

Stödgrupper Kungälv

•Trampolinen för barn och unga 7-18 år.

•Skilda världar för barn 7-12 år.

•Trappan – enskilda samtal för barn och unga 4-18 år, som upplevt våld, hot och bråk i familjen.

•Trampolinen föräldrar.

•BiFF – Barn i föräldrars fokus för föräldrar som har separerat eller ska gå isär.

•ABC, föräldrautbildning.

•All gruppverksamhet är gratis och tystnadsplikt råder.

Kontakt: Stodgruppsverksamhet@kungalv.se

ANNONS