Knökat på Lunnevi när Kodes utveckling diskuterades

Det var fullsatt i klubbhuset på Lunnevi på tisdag kväll när den fördjupade översiktsplanen över Kode skulle diskuteras. Många var emot planerna på en ökad bostadsbebyggelse medan andra välkomnade den.