Kexstaden i riskområde – kan bli översvämmat

Området vid älven, där Kexstaden planeras, är inte en lämplig plats att bygga bostäder för helårsboende på. Det menar länsstyrelsen. Området räknas som ett riskområde och det kommer att krävas åtgärder för att skydda området från översvämningar.