Kenth Hedevåg: ”Med rätt stöd kan alla elever klara skolan”

Barn som hotar lärare och ger sig på jämnåriga i skolan är vardag i många skolor i landet och Kungälv är inget undantag. Tre lokala fackförbund krävde nyligen att kommunen agerar för att skolmiljön ska bli bättre. Men hur gör man för att möta barn och unga som mår dåligt och ge dem rätt hjälp och stöd?