KD vill ta ett omtag i bostadsbyggandet i Kungälv

För att tillgodose behovet av bostäder förtätas Kungälv, både på bredden och höjden. Kommunens olika byggprojekt är omdebatterade och i stadshuset är inte alla överens om hur och varför Kungälv ska växa. Nu vill KD att kommunen tar ett omtag när det gäller förtätningen av bostäder.