Kallbadhus på Marstrand dröjer- detaljplanen försenad

Detaljplanen för ett nytt kallbadhus på Marstrand är ännu i sin linda. I slutet av 2024 väntas planen vara klar för granskning.
– Vi är beredda att börja bygga så fort detaljplanen går igenom. Som det är nu förlorar vi fyra miljoner om året, säger entreprenören Claes Göran Nilsson.