Källan inifrån om konsekvenserna av att Attendo prioriterade privat kund

Under mer än två månader fick alla Attendos biståndskunder sina besök halverade, enligt Kungälvs-Postens källa. Anledningen? Trots ett redan ansträngt schema vårdade hemtjänstteamet i Kungälv en covidsjuk man – dygnet runt, på Marstrand och i Göteborg och utan att Kungälvs kommun kände till vad som pågick.