På centrumpraktiken finns gott om vaccinationstider för äldre, försäkrar Ghadah Saleh, vårdcentralschef.
På centrumpraktiken finns gott om vaccinationstider för äldre, försäkrar Ghadah Saleh, vårdcentralschef. Bild: Anna Hedlund

Intresset stort för en tredje dos

Folkhälsomyndigheten rekommenderar en tredje dos till alla som är åttio eller äldre och intresset är stort.
– Många hör av sig, även utanför den grupp vi vaccinerar, berättar Ghadah Saleh, Vårdcentralschef på Centrumpraktiken.

ANNONS

Hos äldre avtar mängden antikroppar snabbare än hos yngre. Är du åttio fyllda och tog din andra dos för minst sex månader sedan kan du därför boka in dig för en tredje på någon av Kungälvs vårdcentraler. På Centrumpraktiken går det både att boka en tid på nätet och att ringa.

– Vi lägger ut ett hundratal tider i veckan, berättar Ghadah Saleh. Det är många som hör av sig, men det finns tider till alla som vill ha. Vi ringer också runt till de som fyllt åttio och är listade på mottagningen.

Att det finns så mycket tider beror delvis på att trycket från andra grupper har börjat avta. I Kungälv hade hela 88 procent av befolkningen fått sin första dos fram till vecka 40, vilket är något mer än i regionen som helhet.

– Det går fortfarande framåt men det ligger mer arbete än någonsin bakom varje nytt stick som ges. Den som vaccinerar sig skyddar sig själv och bidrar till att skydda andra omkring sig, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare på Västra Götalandsregionen, i ett pressmeddelande som gick ut på torsdagen.

Kan tas med influensavaccin

Tvärt emot vad många tror går det bra att ta covid-vaccinet samtidigt som influensavaccinet. Folkhälsomyndigheten rekommenderar dock att sprutorna tas i var sin arm.

– Logistiskt är det förstås en fördel med att ta båda vid samma tidpunkt, säger Ghadah Saleh. Det sparar både tid och resurser.

Däremot bör man inte kombinera covidvaccinet med andra vaccin och inte heller med det så kallade högdosvaccinet mot influensa som bara ges på äldreboenden. Orsaken är att det inte finns några studier på eventuella bieffekter av att ta vaccinen samtidigt.

I regionen har 12 000 personer fått en tredje dos vaccin och utöver åttioåringar vaccineras även personer med hemtjänst eller hemsjukvård och de som bor på äldreboende, även om de är yngre.

Försäkringen gäller inte övriga

Övriga Kungälvsbor är dock inte välkomna för en tredje dos.

– Folkhälsomyndighetens rekommendationer gäller bara äldre eftersom man sett i studier att mängden antikroppar avtar i gruppen, berättar Ghadah Saleh. Skulle vi vaccinera andra grupper gäller inte läkemedelsförsäkringen.

Centrumpraktiken får en del förfrågningar och Ghadah Saleh brukar lugna de som är oroliga.

– Två doser skyddar bra, säger hon. Har du bara tagit din andra dos är du skyddad från att bli allvarligt sjuk även om du tillhör en riskgrupp.

Mycket talar dock för att Folkhälsomyndigheten framöver kommer rekommendera en tredje dos till fler grupper.

Förra veckan insjuknade tolv personer i covid-19 i Kungälv, men ingen av dem vårdas på sjukhus.

ANNONS