”Man blir chockad”, säger Eva West som älskar sin skog.
”Man blir chockad”, säger Eva West som älskar sin skog. Bild: Katarina Berg

Ilska i Ytterby när Bokab fäller träden

Boende i Tunge östra i Ytterby är chockade och förbannade över att deras skog, helt utan förvarning, har börjat avverkas.
– Det känns som att Bokab kör sitt eget race utan hänsyn till kommunens fördjupade översiktsplan, säger Ytterbybon Eva West.

ANNONS
|

Hon var på väg till sitt jympapass i Rollsbo när hon i torsdags upptäckte avverkningen, som fick henne att starkt reagera.

– Det var chockartat faktiskt. Jag trodde först att det handlade om ett misstag. Eklunden är ju ett närströvområde med högt naturvärde i kommunens fördjupade översiktsplan som antogs i våras, säger Eva West.

Stoppade exploatering

Hon var en av de boende som 2016 var med och stoppade kommunens planer på en exploatering som hotade skogsområdet i östra Tunge.

Som många andra trodde hon nu att det var lugnt och att ingen avverkning skulle ske.

– Vi är väldigt många som använder området och vi har kämpat så för att få behålla det och så händer det här. Det gör att man känner sig maktlös som kommuninvånare, säger Eva West och fortsätter:

ANNONS

– Min tolkning är att Bokab kör sitt eget race. Tydligen hänvisar de till en gammal detaljplan från 1974 istället för att ta hänsyn till den fördjupade översiktsplanen, säger hon och berättar om mötet med en äldre dam som var ute och gick med stavar.

– Hon började gråta när hon förstod att skogen höll på att avverkas.

Enligt Bokab är det enbart träden inom det markerade området som ska tas ner. Karta: Bokab
Enligt Bokab är det enbart träden inom det markerade området som ska tas ner. Karta: Bokab

Kan bli elljusspår

Lasse Pettersson är vd på det kommunala bolaget Bokab. Enligt honom finns det i nuläget inga planer på att avverka hela skogsområdet.

– Det vi gör är att vi tar ner ett cirka 60 meter brett område som ligger drygt 140 meter från närmaste hus. Övrig skog runtomkring lämnas kvar, säger han och avfärdar synpunkten om att Bokab kör sitt eget race.

– Området ligger inom befintlig detaljplan och motionsstigarna kommer att finnas kvar och förbättras. Det kan eventuellt också bli ett elljusspår framöver, säger Lasse Pettersson.

Vad är syftet med avverkningen?

– Vi har ett uppdrag att skapa fler arbetstillfällen och har också många företagare som står i kö och vill ha lite mark i området. Eftersom det här är inom den befintliga detaljplanen vill vi se om vi kan ha några fler verksamheter här, säger han och fortsätter:

– Vi tror att det skulle passa alldeles utmärkt med några mindre verksamhetslokaler, kanske någon rörfirma eller elfirma, vad vet jag. Vi ska se hur det ser ut när vi har fått ner träden.

Så här i efterhand- borde ni inte ha gått ut och informerat innan ni satte igång?

– Med facit i hand jo, vi kanske skulle ha gått ut och informerat innan. Det är tråkigt att folk ska behöva bli oroliga. Det kommer fortfarande finnas mycket skog att gå i när det här är klart, säger Lasse Pettersson.

Avverkningen stoppas

Senare under fredagseftermiddagen ringer han upp KP och berättar att avverkningen tillfälligt stoppas.

– Vi har fått lite påringningar. Folk är upprörda och vet inte riktigt vad som sker så nu pausar vi detta i lugn och ro och så ska vi kommunicera ut mer om vad vi vill med området. Vi får ha lite mer dialog med de berörda helt enkelt, säger Bokabs vd Lasse Pettersson.

ANNONS