Idun och Mirna startade RJK – en klubb för att rädda jorden

Rädda Jorden-klubben har tre möten i veckan och massor av goda idéer. Nu sprider de sina miljö- och klimatbudskap till lärare och elever på Kastellegårdsskolan – och till sina grannar.