Ideella krafter vill se politiska åtgärder för klimatet

Omställning Kungälv och Naturskyddsföreningen i Kungälv anser att kommunens politiker måste skala upp klimatarbetet. Här är de viktigaste åtgärderna de vill se lokalt i kommunen.