Balders hyreshus på Kongahälla västra.
Balders hyreshus på Kongahälla västra. Bild: Kristian Johansson

Hyran i Kongahällalägenheter avgörs i hovrätten

När Balder ville höja hyran i sitt nybyggda hus i Kongahälla överklagade sex hyresgäster. Nu ska fallet avgöras i hovrätten och utfallet kan bli avgörande för hyressättningen i nyproducerade hus i hela landet.

ANNONS
|

Fastigheten Stopet i Kungahälla stod färdig 2017 och fastighetsägaren Balder valde att införa så kallade presumtionshyror. Det innebär att hyran från början ligger på en lite högre nivå men att den sedan ska gälla i 15 år.

Trots det har Balder höjt hyran i Stopet, först 2019 och sedan återigen 2020 och 2021. Det fick sex av de 131 hyresgästerna i Stopet att överklaga höjningen med hjälp av Hyresgästföreningen.

LÄS MER:Balder får inte höja hyran på Kongahälla

Tanken med presumtionshyror är att hyresnivåerna ska jämna ut sig under den tiden. Lagtexten är dock inte glasklar. Det finns en passus som säger att presumtionshyrorna kan justeras för att anpassas till hyresutvecklingen på orten och Balder gjorde tolkningen att eftersom Kungälvsbostäder fått igenom hyreshöjningar borde Balder kunna höja presumtionshyran med lika mycket.

ANNONS
  • Stopet i Kungahälla ägs av Balder.
  • I fastigheten finns 131 lägenheter.
  • Sex hyresgäster överklagade höjningen 2020 och fick rätt i hyresnämnden.
  • Även i år har Balder höjt hyran, men för de sex som överklagat är hyran densamma i väntan på avgörandet i hovrätten.

Hyresgästerna fick rätt

I våras tog hyresnämnden upp frågan och de dömde till hyresgästernas fördel. Balder hade inte rätt att höja hyran, menade man, eftersom en höjning skulle överkompensera fastighetsägaren för sina kostnader. Anna Isaksson är processjurist på Hyresgästföreningen och hon sa så här efter nämndens beslut.

– Balders resonemang skulle urholka systemet fullkomligt. Om fastighetsägaren får höja kontinuerligt sker det ju aldrig någon utjämning. Eftersom hyreshöjningen är procentuell skulle hyrorna i de nybyggda husen dessutom stiga mer, i reda pengar, än i hyreshus som inte har presumtionshyra.

Domen i hovrätten blir avgörande

Niklas Dabrowski är kundrelationsansvarig på Balder och han har hela tiden menat att hyreshöjningen är skälig eftersom kostnaderna har ökat.

– Alla kostnader ökar med åren, säger han. Som byggherre och fastighetsägare vill man förstås bibehålla nivån man kommit överens om i förhandlingarna och som hela investeringskalkylen baseras på.

Nu har Balder alltså överklagat beslutet till hovrätten och det kommer att avgöras tillsammans med två liknande ärenden, ett i Karlstad och ett i Umeå. Troligen blir domen avgörande för hur begreppet presumtionshyra ska tolkas i hela landet. Det är inte klart ännu när ärendet kommer upp i hovrätten.

  • Enligt hyreslagen kan hyror bestämmas på två sätt, antingen använder man sig av bruksvärdesprincipen eller också sätter man en presumtionshyra.
  • I båda fallen ska hyresvärden och hyresgästföreningen komma fram till nivån på hyran i förhandlingar, men presumtionshyran förhandlas bara en gång och överenskommelsen gäller i 15 år.
  • Systemet med presumtionshyror innebär att hyrorna i nyproducerade lägenheter får sättas på en högre nivå, därefter ska hyran fasas in i bruksvärdessystemet.
ANNONS