Hjälp tullen stoppa smuggling: Tjalla på alla

När traditionella smuggelrutter hindras av gränsrestriktioner sker allt mer smuggling via kusten. Nu ber Tullverket och Kustbevakningen allmänheten rapportera de som beter sig misstänkt.