Moderaterna har tagit ställning till var man vill bygga ny skola i Kode.
Moderaterna har tagit ställning till var man vill bygga ny skola i Kode. Bild: arkivfoto

Här vill Moderaterna bygga nya skolan i Kode

Moderaterna har bestämt sig för vilken plats de vill bygga nya skolan i Kode på. De tar ställning för plats M, där scoutstugan ligger idag.
– Vi har uppfattat att det är ett otroligt kompakt nej från Kode att bygga centralt, säger Anders Holmensköld.

ANNONS

Det har varit många turer kring var en ny skola ska byggs i Kode. Förvaltningen har påbörjat detaljplanearbete för en skola på plats L i centrala Kode. Samtidigt har man haft i uppgift att ta fram ett alternativ. Nu har förvaltningen föreslagit läge M vid scoutstugan som alternativ.

Det är det som Moderaterna har fastnat för.

– Vi tänker att man ersätter Tunge skola (3-6) där i en första etapp i ett nytt skolområde med idrottshall. Lågstadiet kan ligga kvar där det ligger, eftersom de lokalerna fortfarande är funktionella. Sedan när vi behöver ett nytt lågstadium så bygger vi det intill den nya skolan. Det blir 77 miljoner kronor billigare än att bygga helt nytt med en gång, säger Anders Holmensköld.

På sikt ska man även ha ett högstadium på platsen.

Anders Holmensköld medger att motståndet från Kodeborna har haft stor inverkan på beslutet.

– Att köra över den opinionen en gång, och sedan en gång till i framtiden när man behöver bygga högstadiet känns nästan ogörligt, säger han.

Ett av huvudargumenten från de boende i Kode som har protesterat mot planerna har varit att en ansträngd trafiksituation skulle bli ännu värre o med en större skola. Förvaltningen har gjort en trafikutredning som visar hur det problemet skulle lösas.Den har dock inte fått Moderaterna att välja alternativ L.

– Det finns inga felaktigheter i den, den ser gedigen ut. Men ur trafiksynpunkt tycker vi också att det är mycket bättre på plats M.

En invändning på att bygga på plats M har varit att den delvis ligger på jordbruksmark, vilket man inte får bygga på om det finns ett annat alternativ.

Är det inte olagligt att bygga där om det finns andra alternativ?

– Vi har fått till oss från förvaltningen att det är en så liten del som utgörs av jordbruksmark, så det är marginellt. Har de sagt att det är möjligt att bygga där så går vi på det.

Den enda nackdelen med att bygga på M som Anders Holmensköld kan se är att det inte blir någon samlad skola från början.

– Vi får inte samordningen av skolorna från början, utan vi får vänta några år på den. Men skolområdet ska vara så väl tilltaget att man kan bygga till efter hand. Det är viktigt ur en demokratisk synpunkt att man går ut med att det ska byggas vidare där, så att det är allmänt känt.

Vad händer med scoutstugan?

– Den frågan måste lösas. Det är en byggnad, och man flyttar byggnader ibland. Vi förstår att den är viktig för föreningslivet i Kode och den frågan måste lösas.

Moderaterna går ut med sitt ställningstagande själva utan samordning med sina allianskollegor i den styrande Kungälvstrion, S och C.

– Vi tycker att det har varit viktigt för medborgarna att redovisa vad vi tycker. Det har varit ett riktigt hårt tryck på oss i ett halvår och vi har sagt att när vi har fått alla underlag ska vi ta ställning. Vi har inte velat besluta enbart på en känsla, säger Anders Holmensköld, som är något lättad efter att partiet har tagit beslutet.

– Det har varit en kvistig fråga och det har inte varit helt enkelt. Men det är bra att vi i kommunen har analyserat alla delar och det är viktigt att det har fått ta den tid det har tagit, säger han.

ANNONS