Hållplatserna vid Fars Hatt tillgänglighetsanpassas

Under januari och februari kommer busshållplatserna vid Fars Hatt tillgänglighetsanpassas – vilket innebär att det kommer vara begränsad framkomlighet på Strandgatan under perioden.

ANNONS

Mellan den 10 januari och 25 februari kommer byggarbetet med hållplatserna pågå. Hållplatserna kommer byggas om på ett sätt så att de ska bli enklare och bekvämare att nyttja för människor med funktionsnedsättningar.

– Vi kommer gjuta sinusplattor i marken, bygga nya busskurer och vidta andra åtgärder, säger Cristian Gustavsson Elving, projektledare på Kungälvs kommun.

Bygget kommer påverka framkomligheten i trafiken på Strandgatan. Ett trafikljus ska se till att en trafikriktning i taget är tillgänglig; vägen kommer aldrig vara helt avstängd.

– Tillfälliga busshållplatser ska ersätta de gamla. Dessa kommer ligga närmare centrum, säger Cristian Gustavsson Elving.

ANNONS

Tidigare har hållplatser vid Mimers Hus och Ica tillgänglighetsanpassats. För tillfället pågår även samma arbete med busshållplatsen Vikingatorget.

ANNONS