Habilitering för barn med autism kan flytta från Kungälv

Barn med autism kan behöva åka till Hisingen för habilitering. Förslaget att flytta delar av habiliteringen från Kungälv väcker oro hos både föräldrar och personal.