Göteborgs Kex utnämning som Kunglig hovleverantör granskas

Göteborgs Kex utflyttning till Baltikum kan leda till att varumärket förlorar den kungliga utnämningen som hovleverantör.
– Det kommer naturligtvis att bli en omprövning, säger Jan Lindman, överintendent på Kungliga Hovstaterna.

Redan kund?Logga in här