Glädje i Ytterby – skogen får vara kvar

De boendes protester mot skogsavverkningen gav resultat. Idag fredag meddelade Bokab att det inte blir någon fortsatt avverkning i Östra Tunge i Ytterby. Istället tar kommunen över området.