Gårdsslakteri hotas av vite för bristande hygien

Livsmedelsverket har vid fem tillfällen sedan i höstas påtalat hygienbrister på Mariebergs gårdsslakteri. 21 juni fick slakteriet ett föreläggande att åtgärda bristerna inom en vecka, annars hotar vite på upp till 25 000 kronor per månad.