Fortsatt utveckling av Bohus fästning – kan få inglasad restaurang

Kungälvs kommun och Statens fastighetsverk är eniga om att Fästningsholmen och Bohus fästning ska bevaras och tillgängliggöras för nutida och framtida generationer. Nu har de båda parterna undertecknat en samverkansöverenskommelse som gäller fram till 2031.

Redan kund? Logga in här