Forslund (S) från Kungälv – en av dem som flyttar fram positionerna

Utifrån det nya säkerhetspolitiska läge som råder har Socialdemokraterna beslutat att ta fram ett nytt internationellt program. I arbetsgruppen sitter bland andra Kenneth G Forslund, riksdagsman från Kungälv och ordförande i utrikesutskottet.