Förorenad mark kostar kommunen 23 miljoner

Starkt förorenad jord, en betongplatta och en gammal oljetank har hittats i marken bakom Mimers där Ikano nu bygger bostäder. Tomten sanerades delvis för tjugo år sedan, men nya fynd kräver ytterligare sanering till en beräknad kostnad av 23 miljoner kronor.