Floristen Anna säljer blommor i sin trädgård

I januari blev Anna Andreasson färdigutbildad florist och i maj började hon sälja blommor från sin trädgård, men odlingsintresset har hon haft hela livet.
– Man lär sig hela tiden, särskilt när något blir fel, säger Anna.