Flest män på listorna inför valet

Sex av tio kandidater till fullmäktige är män. Genomsnittspolitikern på listorna inför valet i höst är man, 50-plus som bor utanför Kungälvs tätort.