Kommunen har fått in fler bygganmälningar under pandemiåret än tidigare.
Kommunen har fått in fler bygganmälningar under pandemiåret än tidigare. Bild: Enkelrum

Fler bygger Attefallshus i pandemitider

Det byggs i Kungälv som aldrig förr. Sedan 2015 har kommunen berikats med närmare tre hundra nya Attefallshus och störst har intresset varit senaste året.
– Vi har helt klart märkt av ett ökat tryck under pandemin, säger Albin Hadziselimovic, bygglovshandläggare i kommunen.

ANNONS

På bygglovsenheten är det bråda dagar. Tidigare tog de emot mellan åttio och hundra bygglovsansökningar i månaden, men det senaste halvåret har siffran snarare legat på 120 ansökningar.

Många ringer

En orsak till de många ärendena kan förstås vara att kommunen ändrat i flera detaljplaner och att det i sin tur gett utrymme för nya byggprojekt, men Albin Hadziselimovic tycker sig också se en tydlig pandemieffekt.

– Folk vill ha något att göra, säger han. Vi tar emot många samtal från folk som hör sig för generellt om vilka regler som gäller.

Att bygga Attefallshus kräver visserligen inget bygglov, men det ska ändå göras en anmälan till kommunen, där ritningar och andra dokument ingår. Även här har kommunen märkt av ett ökat intresse.

ANNONS

Fler hus per capita

Statistiken gör gällande att Kungälvsborna är extra glada i att bygga just Attefallshus. I landet som helhet byggdes det 38 000 Attefallshus under perioden 2015 till 2020. I Kungälv låg den siffran på närmare 300 vilket motsvarar ett Attefallshus på 80 invånare.

– De anmälningar vi tar emot är en blandad kompott, säger Albin Hadziselimovic. Vissa väljer att investera i färdiga paketlösningar där allt ingår, andra bygger själva utifrån egna idéer.

Attefallshus - ett regelverk i förändring

Idag behöver du inte söka bygglov för Attefallshus, det räcker att göra en anmälan till kommunen, men de reglerna kan komma att ändras. I måndags presenterades en utredning som föreslår att även Attefallshus i framtiden ska behöva bygglov.

Redan 1979 införde den dåvarande bostadsministern Birgit Friggebo möjligheten att bygga en tio kvadratmeter stor byggnad på den egna tomten utan bygglov. De tio kvadratmeterna utökades senare till 15 och sedan 2014 har det varit möjligt att bygga så kallade Attefallshus på 25 kvadratmeter utan bygglov. I fjol blev de 25 fria kvadratmeterna 30.

Dagens regelverk säger alltså att den som vill bygga sig ett Attefallshus inte behöver söka bygglov, det räcker att lämna in detaljerade ritningar till kommunen. Huset måste dock uppfylla vissa krav, exempelvis får det inte ligga närmare tomtgränsen än 4,5 meter, inte vara större än 30 kvadratmeter och höjden får inte överstiga fyra meter.

Denna bygglovsbefrielse kan det dock bli ändring på. I måndags överlämnades bygglovsutredningen till regeringen och där föreslås att Attefallshus byggda som bostäder ska kräva bygglov i framtiden. Orsaken är att det i praktiken är omöjligt för grannar att överklaga Attefallshus idag, vilket betraktas som rättsosäkert.

ANNONS