Fastighetsbolaget kräver 14 miljoner kronor av kommunen

Magnolias bostadsbygge på Liljedal blev inte av. Nu kräver fastighetsbolaget tillbaka 14 miljoner kronor av Kungälvs kommun.
– Vi är väldigt ledsna att vi har hamnat i den här sitsen, säger Niklas Ohldin, regionchef Väst på Magnolia.

ANNONS
|

I november 2021 stod det klart att fastighetsbolaget Magnolia hade vunnit en tävling om vem som skulle få bygga det nya kvarteret på Liljedal, där det idag är parkeringsplats. Ett avtal slöts med vissa villkor för marköverlåtelsen och byggandet. Ett av dessa var att Magnolia skulle ansöka om bygglov senast sista november 2022. Eftersom bolaget inte hade gjort det hävde kommunen avtalet i december.

Magnolia hävdar nu att marköverlåtelseavtalet inte gällde eftersom kommunen enligt avtalet skulle ha lämnat in ansökan om fastighetsreglering. Det har inte skett, och då menar Magnolia att när kommunen hävde avtalet var det redan ogiltigt. Därför kräver man tillbaka betald handpenning och gatukostnadsersättning för 14,5 miljoner kronor plus ränta.

ANNONS

Niklas Ohldin menar att bolaget hela tiden har velat genomföra projektet, fast med förskjuten tidplan, eftersom det har uppstått krig och sämre ekonomiska förutsättningar för att bygga bostäder sedan avtalet togs fram.

– Vår högsta önskan var att fortsätta med projektet. Vi har projekt på gång på flera håll och har mötts av förståelse i de flesta kommunerna, där man har en syn på att det här är en situation som vi får lösa ihop, säger Niklas Ohldin.

Så som läget är nu hade det inte gått att starta något bygge, menar han.

– Byggnadspriserna har gått upp med 30 procent, och de marginalerna finns inte. Samtidigt har priserna på bostadsrätter gått ner och räntan har gått upp.

Ambitionen har trots allt varit att förverkliga byggplanerna på sikt.

– Vi står startklara med entreprenör och bygglovshandlingar. Men vi vill ha en bra relation med kommunen och göra något bra ihop. Tyvärr har vi inte lyckats diskussionsvägen, säger Niklas Ohldin.

Magnolia har också vunnit en tävling om att få bygga kvarter sju på Kongahälla. Det är det kvarter som ligger nära Ica Maxi och som ska bestå av tre huskroppar på fem, nio och 16 våningar. Där pågår än så länge arbete med detaljplanen.

Hur påverkar den här tvisten det bygget?

– Det är ett helt annat projekt så det påverkas inte, inte ur vår synpunkt, säger Niklas Ohldin.

I Magnolias brev till kommunen skriver man att om inte pengarna kommer in på kontot senast 21 januari så kan bolaget komma att ta till rättsliga åtgärder.

Vad är det för åtgärder?

– Det är en juridisk process. Vi har fått svar av kommunen och vi har inte så många fler steg att ta än att gå den vägen, säger Niklas Ohldin.

Kommunen håller med om att det inte har gjorts någon fastighetsreglering, men menar att den skulle ske i ett senare skede när köpet var genomfört, vilket inte heller har skett. Kommunen menar att avtalet gällde tills dess att kommunen upphävde det.

– De har varit fullt medvetna hela tiden om att marköverlåtelsen inte har skett, det är konstigt att de kommer med det som ett argument nu, säger Anders Holm, sektor samhälle och utveckling.

Kommer det här att påverka Magnolias projekt på Kongahälla?

– Inte än så länge. Skulle vi gå in i en domstolsprocess får vi fundera på om vi ska hålla isär ärendena eller slå ihop dem, säger Anders Holm.

Magnolias kvarter på Liljedal

Magnolia ville bygga kvarteret med hus som skulle vara 6 och 7 våningar höga. Sammanlagt skulle det bli cirka 325 lägenheter. Fördelningen hyresrätter och bostadsrätter skulle vara 50/50, vilket hade varit ett krav i tävlingen om vem som skulle få bygga.

10 av lägenheterna skulle vara LSS-bostäder.

LÄS MER:Byggplaner i Kungälv ses över när marknaden bromsar in

LÄS MER:Nu är det klart hur Liljedals nya kvarter ska se ut

LÄS MER:16-våningshus med odlingstak vinnare på Kongahälla

ANNONS