Fars hatt hoppas på serveringstillstånd av kammarrätten

Efter att ha blivit nekade serveringstillstånd av kommunen och förvaltningsrätten hoppas Fars hatt nu på kammarrätten.
– Det skulle vara märkligt om alla som hade betalningsuppmaningar under pandemin skulle nekas tillstånd, säger advokat Johan Obel.