Färre hushåll spås satsa på grön teknik

Förra året rusade hushållens investeringar i grön teknik. Christer Andersson i Kärna var en av många Kungälvsbor som installerade solceller och laddningsbart batteri. Nu kan toppen vara nådd då försäljningen av solceller förväntas minska redan i år.