Erika Edvardsson, Lärarförbundet, och Emelie Gillberg, Kommunal, slår larm om hot och våld på låg- och mellanstadierna i Kungälv.
Erika Edvardsson, Lärarförbundet, och Emelie Gillberg, Kommunal, slår larm om hot och våld på låg- och mellanstadierna i Kungälv. Bild: Kristian Johansson

Facken slår larm om hot och våld på låg- och mellanstadiet

Tre fackförbund slår larm om hot och våld på låg- och mellanstadierna i Kungälv.
– Tyvärr så är det här vardag för många lärare och elever, säger Erika Edvardsson, ordförande i Lärarförbundet Kungälv.

ANNONS
|

De tre fackföreningarna Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Kommunal har var för sig skickat in begäran om arbetsmiljöåtgärd till sin arbetsgivare Kungälvs kommun, så kallade 6:6a-anmälningar.

Facken skriver att medarbetare inom F-6-skolorna i kommunen under lång tid har larmat om våld, hot om våld, mordhot mot personal och personals familjemedlemmar, utan att arbetsgivaren har gjort tillräckligt för att komma tillrätta med situationen.

– Det handlar om flertalet F-6-skolor i kommunen, där det förekommer tillbud med hot och våld. Därför har vi valt att lägga den här anmälan centralt. Det är en stor fråga som man inte klarar av enskilt ute på varje skola, utan behöver ta ett större grepp på, säger Erika Edvardsson, som är ordförande för Lärarförbundet i Kungälv.

ANNONS

Vad är det för elever det handlar om?

– Det handlar om individer som inte får det stöd de behöver, säger Erika Edvardsson.

Arbetsmiljön med våld, hot om våld och till och med mordhot mot personal och deras familjer leder till stora sjukskrivningstal, menar facken.

– Sjukskrivna lärare gör att det blir kort om folk. De som är sjukskrivna ersätts ofta av människor som inte heller har samma kompetens att möta de här eleverna, säger Erika Edvardsson.

Hoten och våldet drabbar inte bara lärare på skolorna.

– Vi har medlemmar som är elevassistenter och fritidsledare till exempel. Det drabbar all personal inom skolan, säger Emelie Gillberg, huvudskyddsombud på Kommunal.

Personal kan få mordhot mot sig själva, som inkluderar deras familj.

– Det kan finnas elever som säger att ”jag ska komma hem till dig för att... ”, säger Erika Edvardsson.

Polisanmäls sådana händelser?

– Det är en av sakerna vi vill få veta genom att göra den här anmälan. Hur ska vi agera? säger Emelie Gillberg.

– Från Lärarförbundet tycker vi att det ska polisanmälas när det handlar om allvarliga hot eller våld. I så fall skickas det också till socialtjänsten. Det är bra att polisen vet detta som underlag för förebyggande arbete, säger Erika Edvardsson.

Hur brukar man gå tillväga vid sådana här incidenter?

– Läraren gör en tillbudsanmälan, eller går till sin rektor och pratar om det. Eller så händer ingenting. Det är ett stort mörkertal, säger Erika Edvardsson.

Hur har arbetsgivaren reagerat på detta?

– Vi har en god dialog, men ser inte så stora åtgärder. Det är små åtgärder när det redan har hänt något. Det behövs mer förebyggande arbete, säger Erika Edvardsson.

Facken tror att besparingar inom skolan kan vara en del av problemet.

– Till viss del är det det. Vi har dels tappat många personer och dels deras kompetens, säger Erika Edvardsson.

Facken vill ha svar från kommunen senast åttonde november om hur man tänker göra.

Vad vill ni ska göras?

– Det behövs ett tydligare förebyggande arbete. Det handlar om hur vi kan ta emot elever. Det är så komprimerat på skolorna att det inte finns utrymme för de elever som behöver sitta i en lugnare miljö. Vi har legat på om att få ha särskild undervisningsgrupp för de elever som inte klarar av att vara i den stora skolmiljön. Det finns inte inom F-6, säger Erika Edvardsson.

– Det finns en plan mot hot och våld, men den behöver brytas ned på verksamhetsnivå för att den ska fungera. Vi behöver säkra arbetsmiljön och sedan få ner sjukfrånvaron, säger Emelie Gillberg.

– Ökar sjukfrånvaron ännu mer kommer också det här problemet att öka ännu mer, säger Erika Edvardsson.

LÄS MER:Uppåt 175 fall av kränkning mot högstadieelever – på ett år

LÄS MER:Hoppas lärarna står ut och stannar kvar

LÄS MER:Vad har gått snett när skolpersonalen tvingas att kalla in skyddsombud?

ANNONS