Få gäddor i Göta älv och Nordre älv visar inventering av yngel

Antalet gäddyngel i Nordre älv och Göta älv är nere på bottennivåer. Det kan man konstatera efter en inventering som förbundet Sportfiskarna har gjort. Förklaringen till det låga beståndet tros bero på bland annat svallvågor från fartygstrafik.

ANNONS
|

Inventeringsprotokollen från tidigare i år är inte en munter läsning. Resultatet visar att gäddyngeltätheten i Nordre älv och Göta älv är mycket låg.

– Den har legat på samma låga nivåer de senaste tre åren, så länge som vi har inventerat. Det är katastrofnivåer. Det är skrämmande att det gäller både Nordre älv och Göta älv, säger Michael Seeberg som tillsammans med kollegan Jonatan Bark Lott har drivit inventeringsprojektet. Båda är fiskevårdskonsulenter på Sportfiskarna och är oroade över utvecklingen av älvens gäddbestånd.

Vid en inventering av gäddyngel genomsöker man grunda områden med en finmaskig håv. Varje yngel som fångas mäts och fyndplatsen dokumenteras. Därefter gör man en statistisk uppskattning över beståndet i det specifika området. På vissa platser har resultatet varit förvånande lågt med endast fem infångade yngel.

ANNONS

Vad beror det låga beståndet på?

– Det vet vi inte riktigt. Det finns olika teorier, säger Michael Seeberg och berättar att man vid inventeringen observerade att vatten sögs ut från de grundare områdena efter att tung fartygstrafik passerat.

– Man kan anta att nykläckta gäddyngel följer med strömmen ut i vattnen och blir till föda för gädda och spigg. Man har också sett en ökning av de båda arterna samt säl i området vilket kan påverka antalet gäddyngel. Vi har sett sälar vid varje inventering och de tar ju allt de kommer åt. Vi misstänker att de även tar mindre gäddor.

Vattennivåerna påverkas också av de vattenkraftverk som finns norrut längs med Göta älv, vilket innebär att de snabbt kan ändras. Vid låga vattenflöden finns det risk att gäddyngel och rom torrläggs och vid höga flöden kan de sköljas bort.

”Jättetråkig utveckling”

Sportfiskare som söker sig till Göta älv och Nordre älv har märkt att det blir allt svårare att få en gädda att hugga.

– Det är inte som förr. Då fick jag alltid en gädda när jag fiskade, det händer nästan aldrig nuförtiden. Det är inte bara jag, andra fiskare som jag har pratat med, säger samma sak, säger sportfiskaren Filip Magnusson från Kärna.

Han är bestört över den negativa trenden.

– Det är en jättetråkig utveckling. Tyvärr har jag märkt av det här problemet på andra platser i landet där jag fiskat också. Det är ju väldigt trist att en art försvinner. Att känna hugget från en gädda är speciellt, men jag tänker ju också på att gäddan är viktig ur ett ekologiskt perspektiv.

Michael Seeberg och Jonatan Bark Lott håller med. Ett kraftigt minskat gäddbestånd får konsekvenser.

Risk för övergödning

– Då ökar beståndet av andra fiskar som spigg och det kan orsaka övergödning och göra att sikten i vattnet blir sämre, säger de.

– Men fritidsfisket hotas också. För tio år sedan var fisket här kanonbra och många fritidsfiskare kom hit. Nedgången är alarmerande.

För att komma till rätta med problemet och bygga upp beståndet igen kräver åtgärder, menar de. Många av gäddans naturliga lekplatser i älvarna har försvunnit och att återställa våtmarker och arrangera laguner vid stranden där gäddorna kan leka är ett sätt.

– Man kan också odla gäddor som man sedan planterar ut i älvarna.

ANNONS