Elpriskompensationen gäller också för boende i hyresrätter

Det är ofta villaägares oro för höjda elpriser som hörs men fastighetsbolaget Förbo har märkt av en viss oro för elpriser även hos sina hyresgäster. Den utlovade elpriskompensationen innebär dock att även innehavare av hyreslägenheter får ett retroaktivt stöd.