Eldning längs Kärleksstigen oroar boende

Under pandemin har människor sökt sig ut i naturen som aldrig förr och i naturreservatet längs Kärleksstigen i Fontin har det gjorts upp eld vid flera platser.
– Det vill inte mycket till innan det börjar brinna och når våra gamla trähus, säger en orolig Kungälvsbo.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

I förra veckan fick Kungälvs-Posten en insändare från en Kungälvsbo som sett hur det de senaste veckorna eldats både i det torra gräset och på berghällar längs Kärleksstigen i naturreservatet Fontin, något som fick henne att tänka till ordentligt.

– Det vill inte mycket till om man sparkar ner glöden och det tar sig i gräset och det ligger och pyr, säger kvinnan som vill vara anonym.

Eldar i gräs och på bergshällar

Hon säger att de som eldar där uppe gör det på berget och i gräset och att de kanske inte tänker på risken med att inte släcka en eld ordentligt efter sig. Hon se även faran i att en glöd skulle kunna starta en skogsbrand som skulle kunna sprida sig till den K-märkta bebyggelsen nere på Västra och Östra gatan.

LÄS MER:Larm om brand i terräng

För ett par veckor sedan brann det vid den gamla trappan på Östra gata,

– Första tanken var, herregud vi bor ju efter kanten i våra gamla trähus. Det skulle kunna sluta illa.

Hon har skrivit till kommunen för att uppmärksamma dem på vad hon sett och hoppas att de kan sätta upp skyltar för vad som gäller i det kommunala naturreservatet Fontin ovanför Västra och Östra gatan.

– För att upplysa och förtydliga vad som gäller i naturreservatet. Och man får definitivt inte elda på berg.

Stor spridningsrisk om elden tar sig

Hon skulle även gärna se att polisen besökte Kärleksstigen med jämna mellanrum eftersom det ofta vistas personer där uppe som bevisligen eldar i ett naturreservat, vilket är inte är tillåtet.

En skogsbrand i den branta terrängen bakom träbebyggelsen skulle troligen vara svår att släcka. Och skulle ett hus på gatan ta eld är spridningsrisken stor.

– Mitt mål är att fler uppmärksammas på detta innan det sker en olycka.

Inte tillåtet att elda i naturreservat

På kommunen känner man inte till att det eldas i naturen ovanför Västra och Östra gatan. Men Jenny Andersson, miljöinspektör på miljöenheten i Kungälvs kommun, och den enhet som har tillsynsansvaret för reservatet, säger det man inte får göra upp eld utanför de anvisade grillplatserna.

– Inom reservatet finns föreskrifter som går längre än allemansrätten när det gäller vad man får göra.

Men vad säger du om att en skogsbrand kan nå träbebyggelsen nedanför?

– Ja, de skulle vara en katastrof. Det är inte tillåtet att anlägga eldar inom reservat. Och generellt sett ska man inte elda på marken och ska man göra det ska man göra det på ett begåvat sätt så att man inte orsakar gräsbrand, skogsbrand eller annan skada.

Hon ska nu ta kontakt med trafik gata och park, som står för skötseln i naturreservatet, för att se om det kan vara aktuellt att sätta upp skyltar om vad som gäller längs stigen.

Föreskrifter naturreservatet Fontin

Du är välkommen till Fontins naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

• medföra okopplad hund

• tälta eller ställa upp husvagn

• göra upp eld annat på än av naturvårdsförvaltaren särskilt anvisad plats

• parkera annat än på av naturvårdsförvaltaren särskilt anvisad plats

• framföra alla slags båtar, även kanoter med undantag för arbetsbåtar för skötsel

• rida, framföra motorfordon, motorcykel, moped, eller liknande på andra än infartsvägar till parkeringsplatser. Undantag medges för naturvårdsförvaltarens skötselfordon.

Källa: Länsstyrelsen Västra Götaland

ANNONS