Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Arkivfoto Bild: Arkivfoto, Linus Olsson
Arkivfoto Bild: Arkivfoto, Linus Olsson

Efter granskning – stängd avdelning kan öppnas igen

I höstas stängdes en avdelning på Sis-hemmet Nereby efter att ett allvarligt missförhållande upptäckts. Efter att man vidtagit en rad åtgärder för att förhindra att något liknande inträffar igen siktar Sis på att kunna öppna avdelningen igen.

12 augusti förra året ska en i personalen på avdelningen Hällen på ungdomshemmet Nereby enligt Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, ha använt sig av oförsvarligt våld mot en av ungdomarna.

Ungdomen skulle avvisas från köket men kom i diskussion med en medarbetare. Efter att diskussionen uppstått valde en medarbetare tillsammans med en annan att lägga ner den unge och hålla fast honom mot golvet.

Ungdomen hörde dagen efter händelsen av sig till Ivo, Inspektionen för vård och omsorg. Ivo genomförde därefter en oanmäld inspektion där flera ungdomar oberoende av varandra berättade om sina upplevelser på hemmet, om kränkningar och nedläggningar och rumsavvisningar.

Beslut om att stänga

Ivo beslutade en månad senare om förbud av fortsatt verksamhet på avdelningen Hällen.

Nu har KP tagit del av den rapport som Sis, Statens institutionsstyrelse, som är huvudman för Nereby, överlämnat till Ivo.

Där skriver Sis att situationen på avdelningen troligen eskalerade efter att fyra nya ungdomar inom ganska kort tid placerats där. Efter det ska det ha varit en spänd situation på avdelningen. Självkritik riktas också mot förberedelserna för mottagandet av de fyra nya ungdomarna, ett mottagande som uppges ha varit bristfälligt, vilket ska ha gjort situationen övermäktigt för personalgruppen.

Det ska även ha funnits spänningar och grupperingar i personalgruppen gällande gränssättning.

I utredningen har medarbetaren, som fått en erinran, beskrivit att han kände en rädsla och stress och att han försökte få med sig sina kollegor för att hantera situationen men att han upplevde att han inte fick gensvar från dem. Han kände då att ”fem ungdomar grupperade sig mot honom på ett hotfullt sätt och att han inte hade uppbackning av kollegorna på plats.”

Uteblivna utbildningar i konflikthantering

En orsak Sis uppger i rapporten till att medarbetarna misslyckats i att hantera konflikten tros vara att de regelbundna internutbildningarna i konflikthantering inte blivit av senaste året på grund av pandemi och restriktioner.

Direkt efter händelsen togs medarbetaren ur tjänst och ungdomen flyttade till en behandlingsavdelning. Institutionschefen hade samtal med alla inblandade och händelsen polisanmäldes. Och personalgruppen splittrades.

– Saker och ting har dolts för mig. Det får inte förekomma och därför har jag fattat beslut om att splittra den personalgruppen. De har fått veta att de som grupp aldrig mer ska få jobba ihop, sa Hans Bishop, Institutionschef på Nereby, i en artikel i KP 26 oktober.

Efter händelsen ska även ledningen på Nereby ha förändrat ledningsstrukturen på avdelningen. Man ska även starta ett ungdomsråd.

Förutsättningar att öppna avdelningen

I och med att avdelningen är stängd har man inte från Sis håll fullt ut kunnat vidta de långsiktiga åtgärderna skriver man i rapporten. Men Sis anser att den uppstartsplan man har arbetat fram ska ge goda förutsättningar att kunna starta verksamheten på avdelningen Hällen igen.

Nu Ivo avslutar sin granskning av hemmet I beslutet skriver man huvudmannen fullgjort sin utrednigns- och anmälningsskyldighet genom att Sis i utredningen kunnat visa att man identifierat bakomliggande orsaker, att man vidtagit åtgärder för att undanröja missförhållandet och att man vidtagit och planerar för att vidta åtgärder för att inget liknande ska inträffa igen.

Glöm inte att ladda ner vår nyhetsapp till din mobil:
 
1. Sök på Kungälvs-Posten i AppStore eller Google Play.
2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.
3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.
4. Därefter påbörjas nedladdningen.
5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.
6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm i mobilen bland dina andra appar.
 
Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet.