Detaljplan i Tjuvkil stoppas för andra gången av formaliafel

Kommunen behöver be mark- och miljödomstolen att upphäva den nyss antagna detaljplanen för genomfart genom Tjuvkil, på grund av formaliafel. Detta är andra gången planen stoppas av den anledningen.