”Det borde finnas en hjärtstartare på Kongahälla Center”

16 oktober är internationella ”Rädda-liv-dagen”. Då uppmärksammas även behovet av tillgängliga hjärtstartare i miljöer där det rör sig mycket människor.
– En hjärtstartare kan definitivt vara skillnaden mellan liv och död, säger Lullan Backman, intensivvårdssjuksköterska och utbildare i första hjälpen.