Den nya majoriteten presenterar nya miljömål

Egna bussar, bättre havsmiljö och upphandling av lokala varor. Det är några av åtgärderna när den nya politiska majoriteten i Kungälv går ut med nya strategiska miljömål för de kommande åren.

ANNONS
|

Den politiska majoriteten bestående av S, M och MP presenterar tre nya strategiska mål som man kommer att arbeta med under mandatperioden. Det handlar om klimatutsläpp och miljöpåverkan, havsmiljö och en robust kommun.

– Vi ska vara fossiloberoende 2030, och det ställer högre krav än vad tidigare politiska ledningar har satt i Kungälvs kommun, säger Miguel Odhner (S).

Med tanke på den målsättningen har majoriteten också valt att kalla sig Kungälv 2030.

När det gäller hur kommunen och medborgarna tillsammans ska minska klimatutsläpp och miljöpåverkan finns en rad konkreta förslag, som laddstolpar för hyresgäster och klimatomställningsrådgivning. Ett annat är att kommunen ska bestämma över busslinjerna i Kungälv.

ANNONS

Vill ha egna bussar

– Vi vill att kommunen har rådighet över bussturerna. Att vi har egna bussar som matar fram passagerare till regionens bussar så att vi kan anpassa så att människor kan avstå från bil om de vill. Det går inte idag, Västtrafik har inte den kunskapen om Kungälv och Kungälvsborna. De tittar bara statistiskt på hur många reste med den här bussen de här månaderna. Vi måste titta på hur vi bygger upp en kollektivtrafikstruktur som gör att människor tar buss eller tåg, säger Lottie Lord (MP).

Hur läser kommunen det rent praktiskt?

– Vi tror inte att det blir jättelätt men någonstans måste vi ändå börja. Vi har redan gjort det här i ett fall, Marstrandsfärjan. Vi måste ha rådighet över inmatningstrafiken till resecentrum annars kommer vi aldrig få folk att åka, om det bara går tre bussar om dagen från ett ställe, säger Anders Holmensköld (M).

Ska kommunen köra runt tomma bussar?

– Folk måste ju också få ställa om sig. Man kan inte tro att alla bara ska ställa sin bil direkt. Det måste få kosta ett tag, med kanske inte full täckning i bussarna. Alternativet är ju att bygga ut vägar och parkeringsplatser. Det tar ännu längre tid och är ännu dyrare, säger Lottie Lord.

Stoppar inte vindkraftverk

Ett nytt ställningstagande är att kommunen inte kommer att försöka stoppa vindkraftverk.

– Vi kommer inte att lägga veto mot vindkraftverk, utan låta länsstyrelsen avgöra. Vi kommer inte att bygga, utan det är marknaden som bestämmer om de vill bygga, säger Lottie Lord.

Majoriteten vill också hitta sätt att gynna lokala företag i upphandlingar.

– Vi pratar om att förändra upphandlingsavtalen så att vi kan göra en annan typ av upphandling och på så sätt stötta den här kommunens egna företag, säger Lottie Lord.

Majoritetspolitikerna är medvetna om att det är krångligt rent lagligt att försöka gynna lokala företag i upphandling, och att det kan bli dyrt att köpa småskaligt lokalt.

– Vi får testa hur vi kan ställa krav och hålla oss inom lagen. Ekonomin måste vi ha med oss, men initialt kan det kosta lite mer, säger Anders Holmensköld.

Levande havsmiljö

Ett annat strategiskt mål för Kungälv 2030 är en levande havsmiljö.

– Vi skäms lite över att vi inte har pratat om havet och havsmiljön tidigare. Om vi tittar på det marina liv som finns kvar idag jämfört med för 30-35 år sedan så är det väldigt lite, säger Anders Holmensköld.

För att komma tillrätta med det vill politikerna söka kunskap och samarbeten för att hitta bra åtgärder.

– Många Kungälvsbor kommer ihåg hur det var när de var små och kunde fiska. Det fanns fisk överallt, nu finns det ingen fisk, så vi måste agera nu, säger Miguel Odhner.

Majoriteten vill också att kommunen ska bli mer robust för att klara sig bättre vid kriser. Miguel Odhner menar att pandemin och kriget har inneburit ett uppvaknande.

– Det satte igång mycket tankar när vi inte visste hur vi skulle få mat till skolelever och till äldreomsorgen. Toalettpapperet tog slut och samma med handspriten. Det visar att vi inte är tillräckligt robusta.

Stigande vattennivåer

Även där kommer klimatfrågan in.

– Alla vet att vi har stigande vattennivåer och vi måste ha beredskap för hur vi planerar om 80 år. Vi har en stad som ligger bara någon meter över älven. Hur ska vi klara tre meters högre havsnivå i värsta fall, säger Miguel Odhner.

Utifrån kan det se ut som att Miljöpartiet har fått stort utrymme i den nya politiska majoriteten.

– Jag är positivt överraskad över den starka gemensamma viljan att förbättra klimatet i Kungälv. Den hittade vi direkt. Det är inte MP som har dikterat något, utan vi har pratat ihop oss, säger Lottie Lord.

LÄS MER:L i opposition med SD – ratar tidigare samverkanspartners

LÄS MER:L, SD och KD vill bli nagel i ögat på styrande majoritet

ANNONS