Därför släpar äldre med hemtjänst efter med dos 3

Personer med hemtjänst men inte hemsjukvård måste själva boka tid för att få dos 3. De får också ta sig till och från vaccinatören själva vilket gör att den gruppen släpar efter i vaccineringen av dos 3.