Därför går det så långsamt med dos tre i hemtjänsten

Alla regioner har kommit igång med vaccinering av personer på säbo, i hemtjänst och de över 80 år. Sedan slutet på september har den här gruppen kunnat få sin tredje dos, men enligt Anders Tegnell går det inte snabbt nog. Allra långsammast går det för personer med hemtjänst.