Smittskyddsläkaren Thomas Wahlberg, vid Smittskydd Västra Götaland.
Smittskyddsläkaren Thomas Wahlberg, vid Smittskydd Västra Götaland. Bild: Jonas Lindstedt

Då försvinner de lokala restriktionerna: ”Fortsatt tydlig nedgång”

De lokala restriktionerna i Västra Götaland kommer tas bort efter nationaldagen. Det meddelade Västra Götalandsregionen under en pressträff på onsdagen.
– En fortsatt tydlig nedgång av antalet fall, säger smittskyddsläkare Thomas Wahlberg.

ANNONS

Sedan den 17 februari har skärpta lokala rekommendationer gällt i Västra Götaland. Efter flera förlängningar upphör de att gälla den 6 juni.

– Jag vill verkligen poängtera att det är så oerhört viktigt nu att var och en förstår att vi måste förvalta nedgången i smittspridningen väl, och inte bidrar till att den ökar igen och tar fart, säger Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare i Västra Götaland.

Han betonar vikten av att följa de nationella rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten som fortsatt gäller, när de lokala rekommendationerna försvinner.

– Vi måste fortsatt ha tålamod ett tag till. Det är upp till bevis att vi klarar det nu. Pandemin är inte över, utan smittan finns fortfarande i samhället. Det är fortfarande många som insjuknar och det kan gå väldigt fort till att vi återigen får en snabb smittspridning och utbrott.

ANNONS

Råd om munskydd det sista som tas bort

De lokala rekommendationerna, som alltså gäller till och med söndag, har förändrats över tid. Västra Götaland fortsatte till exempel att hålla gymnasieskolor stängda lite längre än rekommendationerna i resten av landet, men mot slutet har det främst handlat om ett större användande av munskydd i kollektivtrafiken och i situationer där det inte går att undvika nära kontakt med andra inomhus under en längre tid. Nu försvinner även dessa råd.

Både Thomas Wahlberg och tf. hälso- och sjukvårdsdirektör Jan Kilhamn varnar dock för att dra för stora växlar på lättnaderna. Om smittan skulle öka igen kan det bli aktuellt med förnyade åtgärder.

– Ja, då måste man se vad som kan göras. Blir det lokala utbrott kan vi komma med lokala rekommendationer, men är det större utbrott som kräver restriktioner så ligger det hos Folkhälsomyndigheten, säger Thomas Wahlberg.

Vad betyder då det här för oss som privatpersoner? Hur många kan träffas? Kan jag ha en grillfest för släktingar och vänner?

– Det har den senaste tiden talats mycket om vad som gäller för antalet personer på olika evenemang och liknande men för privatpersoner finns ingen sådan tydlig gräns. Däremot gäller det att inte ha några stora fester, inga stora privata sammankomster, privata bjudningar och middagar. Man ska fortsätta att hålla sig till sin lilla krets, säger Thomas Wahlberg.

Skälet till detta är att nya grupper inte ska blandas med varandra, något som skulle kunna få fart på smittspridningen igen. Det är ett scenario som är fullt möjligt då många fortfarande inte är vaccinerade, liksom att väldigt många fortfarande är smittbara. I den gruppen ingår även de fullvaccinerade då det fortfarande finns en liten risk att bli smittad trots vaccination.

Fortsatt hög smittspridning – men den minskar

Ett försök till dataintrång gjordes mot regionens smittdatabas Sminet förra veckan och den stängdes då ned. Nu är systemet igång igen, liksom inrapporteringen, och alla som blivit smittade fram till dags dato finns nu registrerade. En del av förra veckans smittade kommer dock att hamna i statistiken för denna vecka. Thomas Wahlberg säger att de försökt kompensera för detta i veckostatistiken och uppskattar att det vecka 21 var 2 337 nya fall av smitta i regionen.

– Det här har inte påverkat varken enskilda personer eller smittspårningen, säger Thomas Wahlberg.

Siffrorna är också en nedgång jämfört med föregående vecka. Incidensen över en 14-dagarsperiod ligger nu på 345, vilket är en nedgång med 38 procent jämfört med 18 maj, alltså för cirka två veckor sedan.

Minskat tryck på vården

Den minskade smittspridningen ger också avtryck i vården. För närvarande är 145 patienter inneliggande för covid-19 på regionens sjukhus, varav 26 på iva.

– I början på maj var det mer än dubbelt så många, och i dag är vi på samma nivå som i juli förra året, säger Jan Kilhamn.

Han ser framförallt vaccinationer och att människor följer rekommendationerna, liksom varmare temperaturer, som orsak till den snabba nedgången i både smittspridningen och trycket på vården.

Förväntar sig mer vaccin framöver

Vaccintillgången har varit klen en period vilket gjort att regionen framförallt har vaccinerat personer med dos två de senaste veckorna, men redan nästa vecka väntas en förbättring med fler doser på ingång.

Det kan skilja lite i vaccinationsgraden mellan olika kommuner i regionen, liksom mellan olika stadsdelar i exempelvis Göteborg.

Just nu vaccinerar de flesta personer i gruppen 50 år och äldre.

– I nästa vecka släpper vi på för 45 år och äldre samt riskgrupper, som kommer att kunna boka tid genom den förtroendebokning vi inför, säger vaccinationssamordnaren Kristine Rygge.

Det innebär att man måste svara på olika frågor för att komma vidare i bokningen.

– Vi gör det här för att hitta rätt målgrupp så att de får vaccin så fort som möjligt, säger Kristine Rygge.

För att bättre nå ut i områden där jämförelsevis få vaccinerat sig kommer man i till exempel Angered i Göteborg att ha olika riktade insatser.

– Två nya vaccinatörer kommer att finnas i stadsdelen, vi jobbar med mobila team, telefonstöd på olika språk, digitala möten med mera för att nå ut till så många som möjligt, säger Kristine Rygge.

LÄS MER:Regionen svarar: Därför får vårdcentralerna inget vaccin

Det här gäller efter den 6 juni

Lokala restriktioner i Västra Götaland som på olika sätt funnits sedan den 17 februari kommer inte att förlängas. Därmed gäller Folkhälsomyndighetens nationella råd och rekommendationer:

  • Umgås bara i en mindre krets. Det finns ingen exakt siffra på hur många det är.
  • Begränsa nära och nya kontakter.
  • Träffa personer i riskgrupper på ett säkert sätt.
  • Res säkert och begränsa ditt kollektiva resande så mycket som möjligt.
  • Om du reser med kollektivtrafiken på vardagar klockan 7–9 eller 16–18, rekommenderar Folkhälsomyndigheten att du använder munskydd.
  • Hålla avstånd till andra och undvika miljöer med trängsel.
  • Arbeta hemifrån så ofta det är möjligt.
  • Stanna hemma vid symtom på covid-19.
  • Tvätta händerna ofta och noggrant eller använda handdesinfektion.

Källa: Folkhälsomyndigheten

ANNONS