Chalmerselevernas förslag för Åseberget: torn som ger sol dygnet runt

Ett gäng arkitekturstudenter på Chalmers har under våren arbetat med att ta fram kreativa och inspirerande förslag för nya stadsdelen Åseberget, som ska binda samman Kungälv och Ytterby. Och resultatet imponerar, tycker samhällsbyggnadsrådet Ove Wiktorsson (C), som tog med sig sina kolleger i samhällsbyggnadsutskottet för att ta del av förslagen i teatern på Mimers hus.