Busskörfält över bron på gång

Efter många juridiska turer ser nu Trafikverket ljuset i tunneln när det gäller byggandet av busskörfält på Nordre älv-bron. 2,5 års arbete

ANNONS
|

I flera år har planer för busskörfält på Nordreälvbron på E6 funnits. För ett år sedan genomförde Trafikverket en upphandling av arbetet på Nordreälvbron. Men den avbröts då Trafikverket insåg att projektet skulle bli för dyrt och svårt att genomföra inom den snäva tidsram som angetts.

I höstas startade Trafikverket om processen.

– I november fick vi tre anbud och vi tilldelade nummer två entreprenaden, säger Andreas Hellström, projektledare på Trafikverket.

"Stort jobb"

Jobbet gick alltså inte den som var billigast, vilket är vanligast i upphandlingsförfarandet.

– De omsatte bara en tiondel av vad den som vi gav jobbet till gjorde. Det är ett stort jobb, säger Anders Hellström.

ANNONS

Men företaget som förlorade upphandlingen överklagade. Först till Förvaltningsrätten där Trafikverket fick rätt, och sedan till Kammarrätten. Nu måste ny fakta fram i målet, annars ger Kammarrätten inget prövningstillstånd.

Andreas Hellström förväntar sig att kammarrätten kommer att gå på Förvaltningsrättens linje. Då kommer förberedande arbeten på bron att påbörjas.

– Broklaffen är för svag för den tunga trafiken och redan i dag måste trafiken stängas av när tung trafik ska passeras. När vi ska leda om trafiken och kommer en och samma klaff utsättas för dubbel last och för att det ska fungera måste vi förstärka under bron, säger Andreas Hellström.

Byggstart för själva broarbetet kan då börja efter sommaren och tanken är att arbetet ska göras på en sida i taget.

Arbetet med att renovera den 50-åriga bron kommer sedan att ske i tre etapper och hålla på i 2,5 år. Bron ska rustas upp och busskörfält i båda riktningarna ska byggas.

– Det ska vara bästa tänkbara framkomlighet under hela byggtiden.

För att få plats med två busskörfält på bron kommer den 26 meter breda bron att få en smalare mittremsa och cykelbanorna tas bort. Det blir också lite smalare körfält, alla blir 3,5 meter breda.

Man kommer också att låsa bron för öppning. Enligt Andreas Hellström har bron aldrig öppnats för nyttotrafik sedan den byggdes 1968.

– Det var en felsatsning, men i och med att det gick en farled där så krävde man att bron skulle kunna öppnas.

Mindre slammer

Förutom att bron kommer att låsas och bli stabilare kommer den också att bli tystare när slamret från klaffarna försvinner.

Andreas Hellström vill inte ange exakt vad projektet kommer att kosta men säger att de fått ett anbud som är högre än det Trafikverket själva beräknat. Sedan finns det riskfaktorer med i priset, bland annat kommer arbetet att ske i en väldigt utsatt situation, på en motorväg med mycket trafik.

– Sedan är det ont om entreprenörer i hela Göteborgsregionen, då går prislappen upp, säger Andreas Hellström.

ANNONS