Buss i dike – blixthalka på platsen

Under måndagsmorgonen var det riktigt halt på vägarna. Det var något en bussförare i Romelanda fick erfara.