Bostadsrättsföreningar drabbade av inbrott

Förråd och källare har brutits upp i två olika delar av Kungälv nyligen. I ett av fallen blev flera saker stulna.