Boende protesterar – kommunen planerar höghus i villaområdet

På Åseberget vill kommunen bygga en ny stadsdel med 2000 bostäder. Om planen blir verklighet skulle Osvaldsvillorna i Komarken få ett sexvåningshus inpå knuten. Nu protesterar de boende.
– Ett höghus här skulle ändra hela områdets karaktär, säger Bashar Al-Abasse, boende i området.