Boende kämpar för sin skog – 465 namn mot avverkning

Bokabs avverkning i ett närströvområde i Tunge östra i Ytterby har fått de boende att starkt engagera sig. Under helgen samlades 465 namnunderskrifter in och under tisdagen lämnades de över till politiken i stadshuset.