Beslutet: Länsstyrelsen ger grönt ljus för avfallsdeponi i Kode

Länsstyrelsen ger Shackt i Väst AB tillstånd att anlägga en deponi för 3 200 000 ton icke farligt avfall i Kode. ”Ett överraskande och oerhört tråkigt beslut”, menar boende i området som planerar att ägna julledigheten åt en överklagan.