Banken om lån till VA: ”Samma villkor för alla”

Låna på banken för att betala VA-anslutning? Det går, men det finns inget speciellt banklån avsett för just det.
– Vi måste alltid se till att den som lånar kan betala, säger Kajsa Mägi, kontorschef på Handelsbanken i Kungälv.