Anhörigdag på Mimers vill bryta tystnad och tabu

Under torsdagseftermiddagen- och kvällen har Anhörigdagen uppmärksammats på Mimers hus, med flera föreläsningar och besök av föreningar på temat psykisk ohälsa och missbruk.