Niclas Åberg, projektledare på 8 fjordar.
Niclas Åberg, projektledare på 8 fjordar. Bild: Mattias Bolin

Allmänheten bjuds in att ge sin bild av havsmiljön

Satsningar görs på bättre havsmiljö, restaurering av ålgräsbottnar och musselprojekt i fjordsystemen – men samtidigt är bristen på vissa fiskarter fortfarande stor trots att vattenkvaliteten bättrats på senare år.

ANNONS

Det här är något av det som ska tas upp vid ett unikt uppstartsmöte om den bohuslänska havsmiljön som nästa vecka arrangeras digitalt av projektet 8 fjordar i Stenungsund. Där hoppas man få allmänhetens syn på situationen i havet och vilka problem som finns. Samtidigt ska man från 8 fjordar informera om vad som görs idag för att förbättra kvaliteten i de bohuslänska kustvattnen.

8 fjordar är ett samarbete mellan kommunerna Kungälv, Stenungsund, Tjörn, Uddevalla och Orust för en bättre havsmiljö.

– Vi är angelägna om att få kontakt med allmänheten för att få information om hur man där ser på situationen i fjordarna. Vi behöver mer information av olika slag för att få ytterligare få tips och idéer på hur vi kan förbättra situationen i kustvattnen, säger Niclas Åberg, projektledare för 8 fjordar.

ANNONS

–Vi kan idag konstatera att vattenkvaliteten i de bohuslänska fjordarna blir allt bättre men samtidigt ser vi inte att fiskbestånden, till exempel torsken, återhämtar sig och kommer tillbaks. Vi arbetar också med ett projekt med återställning av musselbankar i flera fjordar både norr om Orust och vid Svanesund. Andra projekt som pågår är en satsning som syftar till att återställa ålgräsängar. Vi vill även ha tips och idéer om kulturmiljö i fjordsystemen eller annat och vi hoppas mycket på kontakterna via detta digitala möte.

8 fjordar är ett av tre områden i landet där man vill skapa en modell kallad ekosystembaserad havsförvaltning som sedan kan nyttjas i hela landet. Övriga försöksområden är Stockholms skärgård och Södra Bottenhavet.

– Vi gjorde senast 2004 en kunskapsöversikt i vårt fjordsystem och med detta upptaktsmöte vill vi göra en uppdatering av alltsammans. Vi vill ha en helhetssyn både på bevarande och hur vi använder havets resurser. Havet angår oss alla och detta är ett utmärkt tillfälle att få veta mer vad som händer med våra bohuslänska kustvatten, säger Nicklas Åberg.

Mötet kommer att hållas på torsdagskvällen den 4 mars.

LÄS MER:Ålutsläpp i Lökebergs kile

ANNONS