Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Inflyttning är planerad till 2023. Illustration: Kaka Arkitekter
Inflyttning är planerad till 2023. Illustration: Kaka Arkitekter

90 nya lägenheter – dags att tycka till om planförslaget

Under 2023 planeras inflyttning i drygt 90 nya lägenheter vid infarten till Ytterby.
Fram till 30 november finns planen utställd för granskning.

Planområdet för Entré Ytterby är beläget vid Hollandsgatan sydost om rondellen vid Marstrandsvägen – Torsbyvägen, cirka 600 meter öster om Ytterby station.

Här planerar Saltholmsgruppen att bygga drygt 90 lägenheter i två etapper samt en kommersiell byggnad, på platsen där det idag finns en återvinningsstation.

– Jag räknar med att vi ska ha en detaljplan klar under första halvåret 2022 så att vi kan starta försäljningen innan sommaren, säger Saltholmsgruppens vd Bertil Börjesson.

Och byggstart?

– Hoppas vi på under första etappen efter semestern nästa år, säger han.

Planen som nu finns till granskning, i stadshuset och på webben, är resultatet av en byggherredriven process, som påbörjades som ett pilotprojekt 2015.

Försenad process

Processen innebär att planhandlingar och utredningar tas fram av konsulter på uppdrag av byggherren. Kommunen granskar och godkänner förslaget och är ansvarig för den formella processen.

Under arbetets gång har processen försenats, bland annat på grund av flera utredningar och undersökningar.

Planförslaget kan granskas fram till 30 november. Illustration: Kaka Arkitekter
Planförslaget kan granskas fram till 30 november. Illustration: Kaka Arkitekter

Kan missgynna öring

Så har till exempel en naturvärdesinventering gjorts. Den visar att öring leker och att reproduktionen är riklig i den aktuella sträckan av av Kyrkebäcken: "Öringarna kan missgynnas kraftigt om bäcken utsätts för kraftig slamning och läckage av finkornigt material. Slam och lera kan försämra de grusiga lekbottnarnas kvalitet och eventuellt kväva rom och yngel. För att undvika att slam och lera rinner ut i bäcken är det viktigt att vidta tillräckliga åtgärder som förhindrar läckage i samband med eventuella gräv- och schaktningsarbeten i bäckens närhet", skriver Naturcentrum AB som står bakom inventeringen.

Blandad upplåtelseform

Upplåtelseformen av lägenheterna är ännu inte helt spikad. Saltholmsgruppens vd Bertil Börjesson har tidigare uppgett för KP att en blandning av hyresrätter och bostadsrätter är det mest troliga.

På arkitektbyrån Kaka Arkitekter, säger Annika Hedeblom att man tror mycket på att Entré Ytterby kan bli ett attraktivt område för många.

– Vi kommer att starta upp gestaltning och projektering av bostäderna runt årsskiftet och hoppas på säljstart innan sommaren.

LÄS MER: Ytterby får snyggare entré

Glöm inte att ladda ner vår nyhetsapp till din mobil:
 
1. Sök på Kungälvs-Posten i AppStore eller Google Play.
2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.
3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.
4. Därefter påbörjas nedladdningen.
5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.
6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm i mobilen bland dina andra appar.
 
Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet.